Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 23:32
kontakt
CIGAMES

Komunikaty

29/02/24 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW niektórymi seriami kontraktów terminowych na akcje spółki CI GAMES S.A.
19:24  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia wprowadzania do obrotu na Głównym Rynku GPW kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki CI GAMES S.A.
26/02/24 13:31  brak uprawnień CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 mln akcji serii M (popr.)
23/02/24 19:25  brak uprawnień CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 tys. akcji serii M
18:16 CI GAMES S.E.: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE
22/02/24 11:09  brak uprawnień CI Games nie będzie kontynuował procesu dual-listingu akcji spółki
10:46 CI GAMES S.E.: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych
21/02/24 22:49 CI GAMES S.E.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu CI GAMES SE
01/02/24 21:16 CI GAMES S.E.: Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.
18/01/24 12:31  brak uprawnień CI Games zwolni ok. 10 proc. pracowników
10/01/24 10:12 CI GAMES S.E.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 08:45 CI GAMES S.E.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19ust. 1 MAR
03/01/24 12:55 CI GAMES S.E.: Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.
29/12/23 20:10 CI GAMES S.E.: Nabycie akcji spółki zależnej United Label S.A.
13/12/23 08:05 CI GAMES S.E.: Wybór biegłego rewidenta