Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:05
kontakt
SATIS

Komunikaty

20/07/22 15:42 SATIS GROUP SA: Otrzymanie odpisu pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego
18/07/22 20:32 SATIS GROUP SA: Prawomocność postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta
11/07/22 20:01  brak uprawnień Satis Group przeprowadzi emisję do 2.327.055 akcji serii H
19:56 SATIS GROUP SA: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu
19:45 SATIS GROUP SA: Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
08/07/22 14:07 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
01/07/22 15:36 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
29/06/22 15:42 SATIS GROUP SA: Otrzymanie wezwań do zapłaty od Szymona Pury, Daniela Kaczmarka i Satis GPS Sp. z o.o.
28/06/22 19:23 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Sgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2022 r.
27/06/22 18:02 SATIS GROUP SA: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
24/06/22 16:25 SATIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
13/06/22 20:05 SATIS GROUP SA: Otrzymanie odpisów pozwu Szymona Pury o ochronę dóbr osobistych
01/06/22 15:53 SATIS GROUP SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/22 17:13 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 17:44 SATIS GROUP SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowień sądu w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta