Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 21:54
kontakt
SATIS

Komunikaty

28/11/23 17:15 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/23 11:48 SATIS GROUP SA: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
18/10/23 13:24 SATIS GROUP SA: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta
20/09/23 17:28 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/23 17:46 SATIS GROUP SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 roku
28/07/23 14:21 SATIS GROUP SA: Zmiana terminu i trybu rejestracji akcji serii H Spółki w KDPW
30/06/23 11:35 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/23 15:54 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2023 r.
01/06/23 10:32 SATIS GROUP SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/23 21:59 SATIS GROUP SA: Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
25/05/23 17:21 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 20:52 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
20:32 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
25/04/23 21:50 SATIS GROUP SA: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2022
24/04/23 16:12 SATIS GROUP SA: Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW