Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 15:53
kontakt
PRIMAMOD

Komunikaty

31/01/23 23:19 PRIMA MODA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
25/11/22 18:56 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu kwartalnego
14/10/22 12:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PRIMA MODA S.A.
13/10/22 08:31 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu półrocznego
04/10/22 12:46  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PRIMA MODA
03/10/22 17:33  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PRIMA MODA SA
06:49  brak uprawnień Prima Moda złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
02/10/22 23:57 PRIMA MODA S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
28/09/22 23:31 PRIMA MODA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
09/06/22 20:47 PRIMA MODA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 czerwca 2022 roku
00:15 PRIMA MODA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
02/06/22 00:02 PRIMA MODA S.A.: Komunikat zawarcie umów dotyczących finansowania
27/05/22 23:03 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu kwartalnego
12/05/22 08:06  brak uprawnień Prima Moda planuje przeprowadzić 3 emisje akcji w celu realizacji nowej strategii do 2024 roku
11/05/22 23:13 PRIMA MODA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A. na dzień 7 czerwca 2022