Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:08
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

26/09/23 17:29  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że w VIII miał 540,2 mln zł przychodów, o 30,8 proc. więcej rdr
17:15 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc sierpień 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-sierpień 2023 roku
30/08/23 16:49 RAINBOW TOURS S.A.: Uzyskanie przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowej jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
25/08/23 17:11  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że w VII miało 510,2 mln zł przychodów, o 19,5 proc. więcej rdr.
16:57 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc lipiec 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-lipiec 2023 roku
18/08/23 12:18 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2023/2024", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 sierpnia 2023 r.
17/08/23 16:42  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że EBITDA w I poł. '23 wyniosła 78,7 mln zł
16:26 RAINBOW TOURS S.A.: : Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Spółki za I półrocze 2023 r.
10/08/23 21:12 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu (załącznika) do ramowej umowy czarteru dotyczącej świadczenia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (sezon Zima 2023/2024)
03/08/23 15:41 RAINBOW TOURS S.A.: Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta
15:30 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:14 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
14:50 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
13:45 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
26/07/23 11:26  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że miał w czerwcu 403,9 mln zł przychodów, wzrost o 30,8 proc. rdr