Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 20:03
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

16/07/24 15:24 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie (zmniejszeniu) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15:06 RAINBOW TOURS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR w sprawie transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
12:30 RAINBOW TOURS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR w sprawie transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
12/07/24 08:58  brak uprawnień Akcjonariusze Rainbow Tours zakończyli budowę przyspieszonej księgi popytu sprzedaży łącznie 760 tys. akcji
08:42 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki
11/07/24 17:45  brak uprawnień Rainbow Tours rozpoczyna ABB na ok. 500 tys. akcji
17:34 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, w związku z zamiarem zbycia akcji Spółki
10/07/24 17:55  brak uprawnień Rainbow Tours notuje wzrost przedsprzedaży oferty Lato 2024 o ok. 22,8 proc. rdr
17:34 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2024"
27/06/24 16:00 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc maj 2024 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-maj 2024 roku
11:21  brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Rainbow Tours do 165 zł
20/06/24 15:07 RAINBOW TOURS S.A.: Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A. jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji
19/06/24 16:13  brak uprawnień Rainbow Tours notuje wzrost przedsprzedaży oferty zimowej o ok. 16,7 proc. rdr
16:01 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2024/2025", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2024 r.
18/06/24 17:03  brak uprawnień Rainbow Tours wypłaci dodatkowo 3,5 zł dywidendy na akcję za '23