Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:35
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

05/08/22 12:21 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2022/2023", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 r.
27/07/22 10:33 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-czerwiec 2022 roku
05/07/22 11:08 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2022"
07:10  brak uprawnień Rainbow Tours chce w '22 przekroczyć 2 mld zł sprzedaży; nie wyklucza dywidendy za lata 2019 i 2021 (wywiad)
30/06/22 16:02 RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji
15:56 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.
15:50 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.
27/06/22 16:37 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu maju 2022 roku
12:28 RAINBOW TOURS S.A.: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela; Złożenie deklaracji ustanowienia "lock-up" w związku z wnioskiem o wprowadzenie zamienionych akcji do obrotu na GPW
23/06/22 11:49 RAINBOW TOURS S.A.: Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A. jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji
06/06/22 15:50 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2022"
03/06/22 15:34 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
27/05/22 17:24 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:46 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu kwietniu 2022 roku
20/05/22 08:23  brak uprawnień BM Pekao obniżyło cenę docelową dla Rainbow Tours do 23,7 zł