Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:03
kontakt
VOTUM

Komunikaty

28/07/22 07:29  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Votum do 75,9 zł
26/07/22 11:15  brak uprawnień Grupa Kęty zastąpi Grupę Lotos w WIG20 (opinia)
22/07/22 07:00  brak uprawnień Liczba wyroków sądowych w sprawach frankowych wzrosła w I poł. '22 do co najmniej 4,04 tys. - Votum
18/07/22 14:47 VOTUM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
12:46 VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
15/07/22 09:32  brak uprawnień Votum obserwuje wzrost zainteresowania usługą dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych
07:10  brak uprawnień Votum szacuje cząstkowe przychody w segmencie bankowym w II kw. na 43,7 mln zł
00:06 VOTUM S.A.: Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za II kwartał 2022 roku.
00:03 VOTUM S.A.: Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu czerwcu i lipcu 2022 r.
08/07/22 13:33 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07/07/22 12:27 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09:13 VOTUM S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) w celu przeprowadzenia badania due diligence w spółce zależnej z segmentu rehabilitacji
06/07/22 16:52 VOTUM S.A.: Zakończenie rozmów w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji Spółki zależnej z segmentu rehabilitacji
24/06/22 12:59 VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
22/06/22 16:00  brak uprawnień Votum wypłaci 0,41 zł dywidendy na akcję z zysku '21