Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:08
kontakt
KINKASO

Komunikaty

05/12/23 15:17  brak uprawnień Kredyt Inkaso przydzielił 15 tys. obligacji serii P1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł
14:53 KREDYT INKASO S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P1
04/12/23 13:29 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P1 do obrotu na rynku regulowanym
01/12/23 18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A.
16:36 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
30/11/23 20:15 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r.
29/11/23 19:31 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego
24/11/23 17:14 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał
10:23 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P1 w KDPW
23/11/23 10:45 KREDYT INKASO S.A.: Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
22/11/23 15:39 KREDYT INKASO S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii P1
14:44 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę pisemnego sprawozdania z wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych
06/11/23 16:02 KREDYT INKASO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 30 października 2023 r.
02/11/23 15:29  brak uprawnień Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł
15:23 KREDYT INKASO S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P1 w ramach oferty publicznej