Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:28
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

01/08/22 18:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 1 sierpnia 2022 roku
18:49 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 1 sierpnia 2022 roku, w tym uchwała korygująca omyłkę rachunkową w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021
11/07/22 19:03 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Makarony Polskie SA i KSG Agro SA
05/07/22 13:37 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
04/07/22 23:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja dodatkowa Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
01/07/22 11:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
02:00 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 23:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
18:25  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,3 zł dywidendy na akcję
18:21 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
03/06/22 12:48 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
27/05/22 23:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021
23:32 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021
23:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych