Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 14:54
kontakt
MAKARONPL

Komunikaty

04/07/24 12:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - dot. progu 10% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25/06/24 15:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
24/06/24 18:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 czerwca 2024 roku
17:53 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 czerwca 2024 roku, w tym treść upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
13:50  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,75 zł dywidendy na akcję
13:40 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
28/05/24 18:26 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
24/05/24 22:46 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
22:20 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
23/04/24 19:35  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję
19:19 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja dot. podziału zysków i wypłaty dywidendy
18:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
18:20 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
04/04/24 18:02 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wypowiedzenie dotychczasowej umowy z Animatorem Emitenta i zawarcie nowej umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta