Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 10:25
kontakt
HELIO

Komunikaty

18/11/22 14:24 HELIO S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
13:13 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
08:14 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/11/22 18:14 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
10/11/22 14:06  brak uprawnień Helio szacuje stratę netto w I kw. 2022/23 na 51 tys. zł
13:48 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
28/10/22 08:14 HELIO S.A.: HELIO S.A.
09/09/22 13:22  brak uprawnień Helio szacuje stratę netto w IV kw. 2021/22 na 0,9 mln zł
13:06 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
12:50 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
31/08/22 11:53 HELIO S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
19/08/22 13:32 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
05/07/22 14:42 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
08/06/22 07:00  brak uprawnień Helio optymalizuje koszty, ale nie spodziewa się w najbliższym czasie poprawy rentowności (wywiad)
30/05/22 11:12 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.