Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:25
kontakt
HELIO

Komunikaty

05/07/22 14:42 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
08/06/22 07:00  brak uprawnień Helio optymalizuje koszty, ale nie spodziewa się w najbliższym czasie poprawy rentowności (wywiad)
30/05/22 11:12 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
20/05/22 07:57 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/05/22 13:10 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
02/05/22 13:56  brak uprawnień HELIO SA (1/2022) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/04/22 16:51  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w III kw. 2021/22 na 3,06 mln zł
16:32 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
24/03/22 08:14 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/03/22 11:03 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021/2022
03/03/22 16:19 HELIO S.A.: Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.
14/02/22 09:47  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w II kw. 2021/22 na 8 mln zł
09:40 HELIO S.A.: Istotna zmiana wyniku finansowego w II kwartale 2021/2022
20/12/21 14:55  brak uprawnień HELIO SA (2/2021) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/12/21 14:05 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu