Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 22:57
kontakt
ATREM

Komunikaty

30/11/23 17:05 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
24/11/23 17:06 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
ATREM S.A.: Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej
15/11/23 15:16  brak uprawnień Oferta Atrem za 46,9 mln zł brutto wybrana w przetargu przez Enea Operator
15:05 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
02/11/23 15:12  brak uprawnień Oferta Atrem za 48 mln zł brutto wybrana w przetargu przez spółkę Enea Operator
15:07 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
16/10/23 08:46 ATREM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 września 2023roku
31/08/23 21:22 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu półrocznego
27/07/23 12:31 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
18/07/23 17:37 ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: "Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej
11/07/23 15:54 ATREM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
07/07/23 13:43  brak uprawnień Oferta Atrem za 13,5 mln zł wybrana przez PGE Dystrybucja
13:33 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
26/06/23 16:00  brak uprawnień Atrem wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję