Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 02:54
kontakt
ATREM

Komunikaty

14/06/22 09:18  brak uprawnień Atrem wypłaci 0,66 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.
08:44 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.
08:43 ATREM S.A.: Informacje na temat dywidendy
ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.
27/05/22 17:03 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
16:40 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z bankiem
17/05/22 14:11 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 13 czerwca 2022 r.
29/04/22 12:58 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na wykonanie zadania pn.: " Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław"
22/04/22 11:55 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty.
01/04/22 10:23  brak uprawnień Konsorcjum z Atremem wybrane do realizacji zadania za 157,6 mln zł
09:18 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław"
28/03/22 16:12  brak uprawnień Atrem chce wypłacić 0,66 zł dywidendy na akcję z zysku 2021 roku
15:48 ATREM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok
10:57 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty
25/03/22 20:54 ATREM S.A.: ATREM S.A.