Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:31
kontakt
PROCAD

Komunikaty

05/07/22 19:36 PROCAD S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19:12 PROCAD S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
17:35 PROCAD S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:28 PROCAD S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:19 PROCAD S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
17:13 PROCAD S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
17:02 PROCAD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
30/06/22 14:49 PROCAD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
14:30 PROCAD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 30 czerwca 2022 r.
08:31 PROCAD S.A.: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu.
08:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PROCAD S.A.
07:33  brak uprawnień Porozumienie akcjonariuszy ogłasza przymusowy wykup akcji Procad
07:15  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Procad SA w drodze przymusowego wykupu
03/06/22 20:35 PROCAD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
01/06/22 12:29 PROCAD S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji