Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:43
kontakt
MONNARI

Komunikaty

14/06/22 20:49  brak uprawnień Spółka zależna Monnari zawarła z Atalem umowę sprzedaży nieruchomości w Łodzi
20:07 MONNARI TRADE S.A.: Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.
13/06/22 12:41 MONNARI TRADE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
08/06/22 16:33 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Łodzi z przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łodzi.
07/06/22 10:51 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca zawiadomienia o terminie przekazania zaudytowanych raportów rocznych za 2021 r.
31/05/22 15:44 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia
09:10  brak uprawnień DM Banku BPS podniósł cenę docelową akcji Monnari Trade do 6,2 zł
30/05/22 22:47 MONNARI TRADE S.A.: MONNARI TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 13:44  brak uprawnień DM Banku BPS podniósł cenę docelową akcji Monnari Trade do 5,5 zł
05/05/22 17:11 MONNARI TRADE S.A.: Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.
02/05/22 22:47 MONNARI TRADE S.A.: MONNARI TRADE S.A.
22:18 MONNARI TRADE S.A.: MONNARI TRADE S.A. formularz raportu rocznego
26/04/22 18:46 MONNARI TRADE S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.
30/03/22 18:19  brak uprawnień Monnari zawarła z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 14,86 mln zł
18:09 MONNARI TRADE S.A.: Podpisanie umowy pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm".