Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 01:44
kontakt
HERKULES

Komunikaty

29/09/23 10:28  brak uprawnień Herkules Infrastruktura wniosła pozew przeciwko PKP PLK o zapłatę 34,3 mln zł
09:58 HERKULES S.A.: Złożenie przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji pozwu przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
27/09/23 19:46 HERKULES S.A.: Informacja o wydaniu wyroku oddalającego powództwo spółki od niej zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji złożone przeciwko Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.
26/09/23 17:04 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 16:01 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy
05/09/23 13:00 HERKULES S.A.: Informacja dotycząca ujęcia w sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej zabezpieczeń produktów finansowych związanych z Kontraktem GSM-R
04/09/23 16:19 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta informacji o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji
29/08/23 11:44 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/08/23 21:14 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/08/23 14:50 HERKULES S.A.: Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
31/07/23 23:04 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/07/23 18:02  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - HERKULES
27/07/23 18:05  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki HERKULES S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
26/07/23 06:40  brak uprawnień Herkules złożył wnioski o otwarcie postępowania układowego i o ogłoszenie upadłości
25/07/23 19:09 HERKULES S.A.: Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania układowego Emitenta oraz wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta