Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:16
kontakt
UNIMA

Komunikaty

25/07/22 15:29  brak uprawnień Unima 2000 i Euvic podpisały umowę o współpracy
15:08 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie istotnej umowy z EUVIC sp. z o.o.
22/07/22 11:53 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienie o transakcji na akcjach Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
15/07/22 22:26 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienie o transakcji na akcjach Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
12/07/22 11:51 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
08/07/22 12:07 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
06/07/22 16:11 UNIMA 2000 S.A: Strategia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2022-2023
24/06/22 12:20 UNIMA 2000 S.A: Powiadomienie o transakcji na akcjach UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej
22/06/22 17:04 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
16:52 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.
06/06/22 12:39 UNIMA 2000 S.A: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022
03/06/22 16:13 UNIMA 2000 S.A: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki
31/05/22 16:11 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
30/05/22 17:10 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:06 UNIMA 2000 S.A: Korekta w prezentacji danych raportu za I kwartał 2022