Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:19
kontakt
ESKIMO

Komunikaty

04/07/22 19:30 brak uprawnień GPW: Komunikat - wznowienie obrotu akcjami spółek
30/06/22 13:42 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Korekta Raportu nr 9/2022
13:36 ESKIMOS S.A.: Korekta Raportu nr 1/2022
12:35 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Raport Roczny 2021
12:28 ESKIMOS S.A.: Raport Roczny 2021
20/06/22 19:28 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
09/06/22 21:14 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 r.
08/06/22 12:31 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Umowa znacząca
27/05/22 19:14 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
17/05/22 16:28 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za lata: 2020 i 2021.
16/05/22 21:04 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Raport za I kwartał 2022 r.
05/05/22 17:19 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Korekta Raportu nr 1/2022
14/02/22 17:22 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Raport kwartalny za 4 kwartał 2021 r.
31/01/22 15:31 brak uprawnień ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Eskimos S.A. w restrukturyzacji. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
31/12/21 10:37 ESKIMOS S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 11/2021