Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:31
kontakt
OEX

Komunikaty

07/06/22 14:45  brak uprawnień OEX otrzyma 36,7 mln zł dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży spółki Divante
14:29 OEX: Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) wynikającego z umowy sprzedaży akcji Divante S.A.
19/05/22 12:55 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2022 r.
18/05/22 18:14 OEX: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 18 maja 2022 r.
16:49  brak uprawnień OEX wypłaci 5,85 zł dywidendy na akcję
16:38 OEX: Informacja o wypłacie dywidendy.
12/05/22 20:17 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 20:16 OEX: Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
20:07 OEX: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
22/04/22 19:03 OEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 18 maja 2022 r. wraz z projektami uchwał.
12/04/22 13:13  brak uprawnień OEX chce wypłacić 5,85 zł dywidendy na akcję (opis)
12:42 OEX: Przyjęcie przez Zarząd OEX S.A. Polityki Dywidendowej OEX S.A. na lata 2022-2024
12:22  brak uprawnień OEX chce wypłacić 5,85 zł dywidendy na akcję
12:16 OEX: Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 r.
11/04/22 21:17 OEX: OEX formularz skonsolidowanego raportu rocznego