Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 10:18
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

25/09/23 14:53 INTERSPORT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki
13/09/23 15:53 INTERSPORT S.A.: Powołanie Członka Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
15:07 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 września 2023 r.
30/08/23 17:37 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/08/23 10:24 INTERSPORT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki
04/08/23 12:10 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 września 2023 r.
11:28 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 26 września 2023 roku
27/07/23 17:17 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A.
26/07/23 14:11 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2022/2023
12/07/23 15:36 INTERSPORT S.A.: Przychody za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
26/06/23 15:53 INTERSPORT S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 2.706.666 akcji serii A Spółki
21/06/23 18:52  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INTERSPORT POLSKA S.A.
15/05/23 12:39 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
11/05/23 15:27 INTERSPORT S.A.: Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych
28/04/23 12:07 INTERSPORT S.A.: Zakończenie umowy najmu lokalu w Galerii Handlowej Zielone Arkady