Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:18
kontakt
LENA

Komunikaty

10/08/22 11:11  brak uprawnień Lena Lighting szacuje wzrost zysku netto w I półroczu o 28 proc., do 4,83 mln zł
10:57 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za I półrocze 2022 roku.
13/06/22 12:55 LENA LIGHTING: Mianowanie Członka Rady Nadzorczej
10/06/22 11:18 LENA LIGHTING: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/06/22 15:04  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję za 2021 r.
15:02 LENA LIGHTING: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023
14:57 LENA LIGHTING: Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2022 r.
14:45 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022r. uchwały o wypłacie dywidendy.
14:43 LENA LIGHTING: Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.
14:42 LENA LIGHTING: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2022 roku
27/05/22 08:00 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 10:47 LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
13/05/22 15:15 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 1 kwartał 2022 roku.
12/05/22 11:14 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.06.2022 r.
11/05/22 19:15 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2020-2021