Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:06
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

27/09/23 16:11 KOMPUTRONIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.
16:03 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w dniu 27 września 2023 r.
15:52 KOMPUTRONIK S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
31/08/23 18:14 KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2023 r.
29/08/23 11:04 KOMPUTRONIK S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej
24/08/23 14:12 KOMPUTRONIK S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17/08/23 17:06 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/08/23 14:57  brak uprawnień Komputronik rozważa możliwość emisji nowych akcji
14:45 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja w sprawie potencjalnej możliwości emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego
01/08/23 16:31 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o wykonywaniu układu przez Komputronik S.A.
28/07/23 15:29 KOMPUTRONIK S.A.: Wypowiedzenie umowy faktoringowej
30/06/23 21:26 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A.
04/05/23 11:16 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie kontroli skarbowej dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2017 roku
17/03/23 10:33 KOMPUTRONIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
16/03/23 13:06 KOMPUTRONIK S.A.: Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik S.A. - daty płatności rat układowych