Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:43
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

25/07/22 17:29  brak uprawnień Develia ma umowę ws. stworzenia platformy do zarządzania wynajmem mieszkań
17:01 DEVELIA: Podpisanie umowy o współpracy joint venture przez Emitenta
08/07/22 15:58  brak uprawnień Develia zdecydowała o ustanowieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł
15:50 DEVELIA: Ustanowienie Publicznego Programu Emisji Obligacji
06/07/22 11:01  brak uprawnień Zarząd Develii obniżył cel sprzedażowy na 2022 rok do 1600-1800 mieszkań
10:47  brak uprawnień Develia sprzedała w I półroczu 966 lokali
10:46 DEVELIA: Korekta celu sprzedażowego Zarządu Develia S.A. na rok 2022
10:41 DEVELIA: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2022 r.
01/07/22 13:35 DEVELIA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 01.07.2022 r.
13:30 DEVELIA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:25 DEVELIA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 1 lipca 2022 r.
20/06/22 11:47  brak uprawnień Develia rozpoczyna sprzedaż 156 mieszkań w Warszawie
10/06/22 13:37 DEVELIA: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały
09/06/22 15:56 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
03/06/22 12:38 DEVELIA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie