Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:09
kontakt
ZUE

Komunikaty

27/06/24 09:37 ZUE S.A.: Informacja o aneksie do umowy z Alior Bank S.A.
26/06/24 16:14  brak uprawnień Rosną kursy spółek z segmentu budowlanego i kolejowego; Trakcja w górę o 11 proc.
07/06/24 16:49 ZUE S.A.: Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2023.
16:42 ZUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
16:39  brak uprawnień ZUE wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję
16:34 ZUE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2024 roku.
15/05/24 17:42  brak uprawnień Backlog grupy ZUE wynosi ok. 1,65 mld zł; w I kw. wzrosły przychody, ale spadł zysk netto
17:16 ZUE S.A.: ZUE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/24 10:00 ZUE S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r.
09:50 ZUE S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
08/05/24 13:49 ZUE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.
06/05/24 15:02  brak uprawnień ZUE chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję
14:52 ZUE S.A.: Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023.
22/04/24 15:02  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla ZUE do "trzymaj"
14:22 ZUE S.A.: Informacja o aneksie do umowy z CaixaBank S.A.