Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 05:45
kontakt
KGL

Komunikaty

15/05/24 17:50  brak uprawnień KGL chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję za '23
17:42 KGL S.A.: Informacje w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.
06/05/24 15:09 KGL S.A.: Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
30/04/24 07:16 KGL S.A.: KGL S.A.
29/04/24 15:28 KGL S.A.: Informacje na temat propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.
19/03/24 11:12  brak uprawnień KGL szacuje wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą produkcyjną na ok. 40-50 mln zł
11:03 KGL S.A.: Informacja nt. zakupu infrastruktury produkcyjnej.
16/02/24 12:58  brak uprawnień Przychody KGL za 2023 r. wyniosły 562,9 mln zł, spadek rdr o 14 proc.
12:29 KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2023 r.
07/02/24 20:14  brak uprawnień KGL ma umowę z Mondelz na dostawy opakowań; roczne przychody szac. na ponad 60 mln zł
20:00 KGL S.A.: Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelz Europe GmbH i rozszerzenie współpracy.
23/01/24 14:23 KGL S.A.: Informacja o śmierci Wiceprezesa KGL S.A., Pana Zbigniewa Okulusa
04/01/24 08:58 KGL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
15/12/23 15:06 KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r.
15:00 KGL S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r.