Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 05:52
kontakt
KGL

Komunikaty

04/07/22 14:57 KGL S.A.: Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
22/06/22 14:15 KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
14:06 KGL S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
21/06/22 12:12 KGL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A.
01/06/22 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - KGL
17:23  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - KGL
30/05/22 17:34 KGL S.A.: KGL S.A. formularz raportu kwartalnego
27/05/22 14:46 KGL S.A.: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/05/22 14:41 KGL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A.
16/05/22 10:15  brak uprawnień Millennium DM obniżył cenę docelową akcji KGL do 9,3 zł
10/05/22 15:45  brak uprawnień Przychody KGL w I kw. 2022 r. wyniosły 171,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 33 proc.
15:15 KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za I Q 2022 r.
06/05/22 14:47 KGL S.A.: KGL S.A.
14:34 KGL S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego za 2021 rok
29/04/22 18:09 KGL S.A.: KGL S.A.