Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 04:24
kontakt
CCC

Komunikaty

01/07/22 15:27 CCC: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
20/06/22 19:12 CCC: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.
15/06/22 18:53 CCC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
18:45 CCC: Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
18:33 CCC: Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku
13/06/22 11:25 CCC: Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej CCC S.A.
09/06/22 14:23 CCC: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
07/06/22 09:05 CCC: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
26/05/22 13:19  brak uprawnień CCC liczy w kolejnych kw. na utrzymanie dynamik kosztów SG&A z I kw.
11:54  brak uprawnień CCC widzi wzrost zainteresowania produktami z niższych progów cenowych
11:35  brak uprawnień CCC podtrzymuje plan IPO Modivo, ale decyzje zależne będą od otoczenia rynkowego
25/05/22 18:10  brak uprawnień Grupa CCC miała w I kw. 2022/23 208,6 mln zł straty netto j.d. (opis)
17:47  brak uprawnień CCC widzi w II kw. wzrost sprzedaży o 35 proc. rdr, rośnie marża brutto
17:43 CCC: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w związku z zakończeniem działalności Grupy CCC w Rosji
17:36  brak uprawnień Grupa CCC sprzedała spółkę zależną w Rosji