Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 23:51
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/03/23 10:53  brak uprawnień Bowim szacuje jednostkowy zysk netto w '22 na 103,76 mln zł, a przychody na 2,66 mld zł
10:36 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2022 rok
04/01/23 11:54 Bowim: Terminarz publikacji raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 09:32 Bowim: Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
20/12/22 13:45 Bowim: Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.
24/11/22 07:29 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/22 12:51 Bowim: Spełnienie pierwszego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022
16/11/22 12:22 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2022 r.
08/11/22 09:19  brak uprawnień Bowim zdecydował o wypłacie warunkowej zaliczki dywidendowej w wysokości 0,60 zł na akcję
09:05 Bowim: Uchwała Zarządu "BOWIM" S.A. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022
28/10/22 11:02  brak uprawnień Bowim szacuje, że miał po trzech kw. 2,112 mld zł przychodów netto
10:38 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2022 r.
15/09/22 07:41 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/22 10:39 Bowim: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r.
08/08/22 13:58  brak uprawnień Bowim szacuje, że miał w I półroczu '22 r. 100,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto