Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:11
kontakt
FERRO

Komunikaty

05/08/22 12:55 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
29/07/22 14:07 FERRO S.A.: Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s. dla spółki zależnej
23/06/22 13:23 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku
10:02 FERRO S.A.: Powołanie Komitetu Wynagrodzeń oraz wybór członków Komitetu Audytu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
22/06/22 17:56  brak uprawnień Ferro wypłaci 1,51 zł dywidendy na akcję za 2021 rok
17:53 FERRO S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Spółki
17:47 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku
17:36 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku
15/06/22 11:49 FERRO S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.
13/06/22 15:12 FERRO S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
14:58 FERRO S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza
10/06/22 10:56 FERRO S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.
27/05/22 11:30 FERRO S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
25/05/22 18:25  brak uprawnień Zysk netto Ferro w I kw. '22 wyniósł 21,7 mln zł, wzrost o 22 proc. rdr
17:13 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego