Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 13:48
kontakt
FERRO

Komunikaty

29/11/23 07:57  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Ferro do "kupuj"
28/11/23 17:28  brak uprawnień Wyniki Ferro w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:06 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/23 15:08 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 listopada 2023 roku
14/11/23 15:45 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 listopada 2023 roku
25/10/23 20:14  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację relatywną dla Ferro do neutralnie; nie zmienił fundamentalnej trzymaj
18/10/23 16:20 FERRO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/09/23 18:33 FERRO S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A.
17:46  brak uprawnień Zysk netto Ferro w II kw. '23 spadł do 12,6 mln zł; wynik zbliżony do oczekiwań
17:23  brak uprawnień Wyniki Ferro w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
FERRO S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A.
17:07 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/23 14:56 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną NOVASERVIS spol. s r.o.
02/08/23 18:06  brak uprawnień Ferro przejmuje spółkę Heating Polska; wartość transakcji to 9,65 mln zł
17:20 FERRO S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Heating Polska sp. z o.o. i realizacja celu w obszarze Strategii F1R2 przez Emitenta