Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:29
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

16/08/22 19:42 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez "Karlik" sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
30/06/22 16:51 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
16:35 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
23/06/22 14:51  brak uprawnień BAH chce w 2022 r. zwiększyć udział w rynku i poprawić rentowność
03/06/22 17:43 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
27/05/22 00:21 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:28 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
17:22 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
10/02/22 12:57 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie przez spółki zależne Emitenta, British Automotive Łódź sp. z o.o. i British Automotive Gdańsk sp. z o.o., oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
28/01/22 16:48 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
12/01/22 17:30 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej Emitenta
15:03 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku
14:57 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku
17/12/21 16:16 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
29/11/21 17:44 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego