Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:53
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

30/06/22 21:33 ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:28 ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
29/06/22 19:14 ManyDev Studio S.E.: ZĹ?oĹźenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
27/06/22 22:04 ManyDev Studio S.E.: Rejestracja zmiany statutu Spółki
23/06/22 13:46  brak uprawnień MANYDEV STUDIO SE (1/2022) ManyDev Studio SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/06/22 20:11 ManyDev Studio S.E.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
17/06/22 18:08 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022
03/06/22 22:04 ManyDev Studio S.E.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
27/05/22 17:43 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
28/04/22 21:40 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu rocznego
07/03/22 19:01 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022
28/02/22 21:16 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
25/02/22 12:33 ManyDev Studio S.E.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 MAR
12:31 ManyDev Studio S.E.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki