Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:07
kontakt
ATMG

Komunikaty

24/01/24 14:59 ATMGRUPA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 11:07 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/11/23 17:13 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/23 17:36  brak uprawnień ATM Grupa wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za '23 w wysokości 0,08 zł na akcję
17:27 ATMGRUPA: Decyzja Zarządu o wypłacie przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 wraz ze zgodą Rady Nadzorczej na jej wypłatę
18/10/23 10:55 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
12/10/23 09:21 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
09/10/23 11:09 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
06/10/23 08:30 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/10/23 11:40 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
04/10/23 14:20 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
28/09/23 17:50 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 07:57  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji ATM Grupa do 4,51 zł
08/09/23 15:11 ATMGRUPA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
04/08/23 10:43 ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.