Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 20:29
kontakt
MOJ

Komunikaty

23/11/23 07:31 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/10/23 14:17 MOJ S.A.: Udzielenie prokury
28/09/23 17:38 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18/09/23 18:07 MOJ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.
07/08/23 14:01 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r
28/07/23 MOJ S.A.: Decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2023 r
14/07/23 20:07 MOJ S.A.: : Złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku PEKAO S.A.
26/06/23 17:13 MOJ S.A.: Treść uhwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MOJ S.A. w Katowicach.
15:20 MOJ S.A.: Wykaz akcjinariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 2023 roku.
15:01 MOJ S.A.: Wykaz akcjinariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 2023 roku.
05/06/23 16:17 MOJ S.A.: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2023 r.
31/05/23 18:24 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 26.06.2023roku.
12:32 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2023 r.
25/05/23 07:49 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/05/23 14:35 MOJ S.A.: Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do Spółki.