Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:28
kontakt
MOJ

Komunikaty

03/03/23 15:13 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r. nr338000-23-052861
15:09 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r nr338000-23-052825.
30/01/23 19:13 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
23/12/22 12:18 MOJ S.A.: / Informacja o treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
24/11/22 17:37 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/10/22 13:26 MOJ S.A.: Uzupełnienie składu Komitetu Audytu.
10:32 MOJ S.A.: Poszerzenie składu Rady Nadzorczej.
04/10/22 15:01 MOJ S.A.: Uchwały podjęte przez NWZ MOJ S.A. w dniu 04 października.2022 roku.
14:43 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 04. października 2022 roku.
22/09/22 20:33 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
07/09/22 14:39 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 04 października 2022 r.
12:57 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA zwołane na dzień 04.10.2022 r.
12:49 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 04 października 2022 r.
02/09/22 11:57 MOJ S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zwołanego na dzień 05 września 2022 roku.
11/08/22 11:21 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadenie MOJ S.A. zwołane na dzień 05.09.2022 r.