Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 15:12
kontakt
POLWAX

Komunikaty

28/09/23 14:46 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2023 roku.
14:13 POLWAX S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 28 września 2023 roku.
13:12 POLWAX S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
25/09/23 13:46 POLWAX S.A.: Zmiany w Zarządzie Polwax S.A.
07/09/23 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/09/23 14:34 POLWAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
17/08/23 11:45 POLWAX S.A.: Szacunki wyników finansowych Polwax S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku
26/06/23 14:48 POLWAX S.A.: Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polwax S.A.
25/05/23 14:03 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2023 roku.
24/05/23 19:00 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 maja 2023 roku.
18:38  brak uprawnień Polwax wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
18:16 POLWAX S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.
07:18 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/05/23 12:54 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
15/05/23 15:08 POLWAX S.A.: Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2023 rok.