Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:28
kontakt
POLWAX

Komunikaty

01/08/22 14:08 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
15/06/22 16:54 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku.
16:30 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.
16:06 POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14:43  brak uprawnień Polwax wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
14:33 POLWAX S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
24/05/22 17:11 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/05/22 11:12 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
12/05/22 14:48 POLWAX S.A.: Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
12/04/22 17:19 POLWAX S.A.: POLWAX S.A.
15/03/22 16:43 POLWAX S.A.: Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2022.
04/03/22 12:58  brak uprawnień Polwax widzi ryzyko dla wyników i działalności w związku z wojną w Ukrainie i sytuacją gospodarczą na Wschodzie
12:38 POLWAX S.A.: Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki.
18/02/22 15:27 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
14/01/22 12:43 POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.