Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 21:30
kontakt
BLACKPOI

Komunikaty

14/02/23 17:15 brak uprawnień BLACK POINT SA (2/2023) Jednostkowy raport za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 09:07 brak uprawnień BLACK POINT SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023.
13/01/23 09:16 BLACK POINT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
23/12/22 22:35 BLACK POINT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2022 r.
22:26 brak uprawnień BLACK POINT SA (23/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2022 r.
22:25 brak uprawnień BLACK POINT SA (22/2022) Zmiany w statucie
22:24 brak uprawnień Black Point wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję
22:18 brak uprawnień BLACK POINT SA (21/2022) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dywidendy
05/12/22 16:20 BLACK POINT S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.
16:17 brak uprawnień BLACK POINT SA (20/2022) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.
16:13 brak uprawnień BLACK POINT SA (19/2022) Żądanie akcjonariusza dotyczące rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.
30/11/22 13:40 brak uprawnień BLACK POINT SA (18/2022) Korekta: Zamierzone zmiany Statutu
13:12 brak uprawnień BLACK POINT SA (17/2022) Zamierzone zmiany Statutu
13:08 brak uprawnień BLACK POINT SA (16/2022) Korekta: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.
13:02 BLACK POINT S.A.: Korekta: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.