Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 07:30
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

28/02/23 12:58 KRAKCHEMIA S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.
20/01/23 12:54 KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU
24/11/22 08:22 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/10/22 15:08 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
15:03 KRAKCHEMIA S.A.: INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022
29/09/22 18:37 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06/09/22 12:46 KRAKCHEMIA S.A.: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR
22/08/22 12:26 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A.
29/06/22 19:57 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA
23/06/22 23:03 KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
14/06/22 14:37 KRAKCHEMIA S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
13/06/22 16:28 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
07/06/22 22:14 KRAKCHEMIA S.A.: POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
22:08 KRAKCHEMIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.
22:03 KRAKCHEMIA S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 7.06.2022 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ