Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:52
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

26/07/22 15:45 ALUMETAL S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 51 598 akcji serii I Spółki
11:13 ALUMETAL S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia 51 598 akcji serii I Spółki do obrotu giełdowego
25/07/22 17:33  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki ALUMETAL
21/07/22 08:58  brak uprawnień Szacunkowe wyniki Alumetalu za II kw. 2022 r. lepsze od oczekiwań (opinia)
20/07/22 17:24  brak uprawnień EBITDA Alumetalu wzrosła w II kw. o 66 proc. rdr do 88,8 mln zł - szacunki
17:06 ALUMETAL S.A.: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za II kwartał 2022 roku
19/07/22 15:09 ALUMETAL S.A.: Wydanie 51 598 akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
18/07/22 16:04 ALUMETAL S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii I Spółki
15/07/22 15:33 ALUMETAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
12/07/22 15:18  brak uprawnień Hydro przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Alumetalu do 10 X
 brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alumetal SA
06/07/22 18:44  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alumetal S.A.
15:42 ALUMETAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 lipca 2022 r.
15:22 ALUMETAL S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:07 ALUMETAL S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.