Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 17:39
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

10/08/22 14:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i H Spółki do obrotu na rynku regulowanym
08/08/22 21:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie prokurenta
21/07/22 17:29 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż nieruchomości spółki zależnej
10:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Umorzenie postępowania administracyjnego przez KNF
01/07/22 15:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
15:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
28/05/22 19:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/22 21:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
21:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 27 maja 2022 r.
19:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 maja 2022 r.
24/05/22 17:07 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
00:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:10 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz raportu rocznego