Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:09
kontakt
TLTENNIS

Komunikaty

02/08/22 20:39  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (8/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r.
28/07/22 14:07 TopLevelTennis.com S.A.: Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Ganador sp. z o.o.
22/07/22 13:21 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji z Roof Renovation
12/07/22 19:35 TopLevelTennis.com S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Ganador sp. z o.o.
24/06/22 09:06 TopLevelTennis.com S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
23/06/22 23:07  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:59  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 09:47  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku
09:41 TopLevelTennis.com S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku
02/05/22 19:21  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
30/04/22 08:26 TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji z Roof Renovation
20/04/22 16:20 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy
15/04/22 16:27 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
01/04/22 21:26 TopLevelTennis.com S.A.: Nabycie 100% udziałów Ganador sp. z o.o.
15/03/22 23:00 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego