Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:26
kontakt
MLPGROUP

Komunikaty

17/06/24 14:55 MLP GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie
14:41 MLP GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 17 czerwca 2024 roku.
28/05/24 08:08  brak uprawnień BM PKO BP obniżyło cenę docelową akcji MLP Group do 110 zł
21/05/24 15:39 MLP GROUP S.A.: Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/24 17:53  brak uprawnień MLP Group miało 16,2 mln zł zysku netto j.d. w I kw., powyżej oczekiwań
17:23  brak uprawnień Wyniki MLP Group w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:07 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 09:37  brak uprawnień MLP Group ma finansowanie od ING BŚ w wysokości 26,8 mln euro na inwestycje w parki logistyczne
09/04/24 09:19 MLP GROUP S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G
08/04/24 18:08  brak uprawnień GPW: komunikat - MLP GROUP
17:57  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki MLP GROUP
03/04/24 16:12 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2024 dotyczącego przyjęcia celów strategicznych MLP Group S.A. na lata 2024-2028
12:02  brak uprawnień MLP Group nie widzi znaczących ryzyk dla realizacji strategii; zyski chce reinwestować (wywiad)
29/03/24 13:43 MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii G
28/03/24 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki MLP GROUP