Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 02:39
kontakt
PEP

Komunikaty

15/06/22 19:04  brak uprawnień Jeronimo Martins wezwało Polenergia Obrót do zapłaty 39,5 mln zł
18:55 POLENERGIA: OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY
18/05/22 19:27  brak uprawnień Polenergia miała w I kw. 115,5 mln zł skorygowanego zysku netto, zgodnie z szacunkami
19:00 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:15 POLENERGIA: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 11 MAJA 2022 R.
11/05/22 16:24 POLENERGIA: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
16:14  brak uprawnień Zysk netto Polenergii za '21 trafi na kapitał rezerwowy, a w przyszłości może trafić na dywidendę
16:07 POLENERGIA: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
09:49 POLENERGIA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 11 MAJA 2022 R.
06/05/22 17:28 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
05/05/22 15:07 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
29/04/22 18:41  brak uprawnień Polenergia miała w I kw. 178,9 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej rdr o 103,2 mln zł - szacunki
17:33 POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2022 R.
14/04/22 17:38  brak uprawnień Polenergia planuje przenieść zysk netto za '21 na kapitał rezerwowy, który w przyszłości może trafić na dywidendę
17:16 POLENERGIA: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI