Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 20:58
kontakt
PEP

Komunikaty

21/03/23 14:17  brak uprawnień Equinor i Polenergia zakończyły badania dna morskiego dla projektów offshore
08/03/23 20:02  brak uprawnień Polenergia miała w IV kw. 110 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 31,2 mln zł rdr - szacunki
19:48 POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK
28/02/23 18:02  brak uprawnień Polenergia planuje emisję nie więcej niż 12 mln akcji serii AB
17:29 POLENERGIA: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
22/02/23 20:01  brak uprawnień Polenergia planuje emisję nowych akcji, z której chce pozyskać od 500 mln zł do 750 mln zł
19:42 POLENERGIA: PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
09/02/23 18:06 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ - DOSTAWA MODUŁÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
08/02/23 13:42 POLENERGIA: ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
01/02/23 13:14  brak uprawnień Polenergia uruchomiła farmę wiatrową o mocy 121 MW
31/01/23 17:59 POLENERGIA: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
18/01/23 19:10 POLENERGIA: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
06/01/23 18:43 POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
30/12/22 16:48  brak uprawnień Projekt rozporządzenia dot. ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (dokumentacja)
13:57  brak uprawnień Polenergia i Equinor wybrały Hitachi Energy jako dostawcę infrastruktury systemów dla projektów offshore (opis)