Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 02:04
kontakt
POLKAP

Komunikaty

15/02/24 23:58  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego
14/02/24 23:44  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 22:30  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
27/11/23 23:56 POLKAP S.A.: Zawarcie ugody z wierzycielem nieobjętym układem
24/11/23 23:52 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2023 r.
23:37  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2023 r.
14/11/23 23:58  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
09/11/23 21:31  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
29/10/23 00:02  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 listopada 2023 r.
28/10/23 23:59 POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 listopada 2023 r.
26/09/23 23:58 POLKAP S.A.: Cztery zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
25/09/23 23:55 POLKAP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
23/09/23 01:12  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Wpisanie do rejestru przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
22/09/23 23:54 POLKAP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
07/09/23 21:57  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2023) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 września 2023 roku