Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 13:28
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

29/09/23 17:37 MIRBUD S.A.: Podpisanie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S1, odc. Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)
25/09/23 12:30 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 w woj. kujawsko - pomorskim.
19/09/23 11:01 MIRBUD S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
15/09/23 16:00 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 24/2023 z dn. 19.06.2023 r.
08:31 MIRBUD S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
13/09/23 08:03 MIRBUD S.A.: Wybór oferty na modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 w woj. kujawsko - pomorskim
12/09/23 10:29 MIRBUD S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
05/09/23 08:55 MIRBUD S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
31/08/23 17:34 MIRBUD S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
30/08/23 09:52  brak uprawnień Mirbud liczy na wzrost poziomu backlogu na koniec roku do 6 mld zł
29/08/23 17:32 MIRBUD S.A.: MIRBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 15:46  brak uprawnień Mirbud szacuje, że miał w I półr. 2023 roku 29 mln zł zysku netto
15:32 MIRBUD S.A.: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 roku
18/08/23 08:31 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu handlowo - usługowego typu Retail Park w Ostródzie
03/08/23 08:50 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na budowę zespołu budynków handlowo - usługowych w miejscowości Mysiadło, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie