Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:53
kontakt
INDYGO

Komunikaty

04/03/22 16:25 IndygoTech Minerals S.A.: Informacja w sprawie sporu sądowego z powództwa PZU S.A.
31/01/22 22:58 IndygoTech Minerals S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
26/11/21 19:16 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
19/08/21 20:24  brak uprawnień INDYGOTECH MINERALS SA W LIKWIDACJI (1/2021) IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/05/21 23:22 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/04/21 20:47 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/01/21 20:01 IndygoTech Minerals S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
13/01/21 19:27 IndygoTech Minerals S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
17/12/20 18:33 IndygoTech Minerals S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
27/11/20 11:58 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/11/20 14:40 IndygoTech Minerals S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/10/20 18:55 IndygoTech Minerals S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/20 17:26 IndygoTech Minerals S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
02/10/20 17:51 IndygoTech Minerals S.A.: IndygoTech Minerals S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
17:12 IndygoTech Minerals S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji w dniu 30 września 2020 r.