Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 05:58
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

17/06/22 12:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 14 lipca 2022 roku
10/06/22 11:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 09 czerwca 2022 r.
09/06/22 14:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
27/05/22 18:20 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 12:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. wygrania licytacji nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie
19/05/22 15:51 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku
13/05/22 22:34 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku
28/04/22 14:45 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu usługowego
25/04/22 19:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
16:46 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
06/04/22 16:05 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej
31/03/22 22:40 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.
22:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.
22:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.