Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 04:41
kontakt
BIOMED

Komunikaty

23/02/24 06:15  brak uprawnień Synthaverse pracuje nad rozbudową pipeline?u; szuka partnerów do rozwoju produktów (wywiad)
22/02/24 23:17 SYNTHAVERSE SA: Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań (akcje serii T)
16/02/24 12:24 SYNTHAVERSE SA: Złożenie oświadczenia przez KDPW w sprawie asymilacji papierów wartościowych (akcji serii T)
14/02/24 22:13 SYNTHAVERSE SA: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii T
00:05  brak uprawnień SYNTHAVERSE SA (1/2024) SYNTHAVERSE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/02/24 17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki SYNTHAVERSE S.A.
31/01/24 14:24 SYNTHAVERSE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
26/01/24 22:57 SYNTHAVERSE SA: Złożenie wniosku do GPW o wprowadzenie akcji serii T do obrotu
22:54 SYNTHAVERSE SA: Złożenie wniosku do KDPW w sprawie asymilacji papierów wartościowych (akcji serii T)
11/01/24 08:14 SYNTHAVERSE SA: Podpisanie protokołu odbioru końcowego dotyczącego Centrum Badawczo-Rozwojowego
29/12/23 23:35 SYNTHAVERSE SA: Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych
15/12/23 16:00 SYNTHAVERSE SA: Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych
08/12/23 22:07 SYNTHAVERSE SA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
07/12/23 22:40 SYNTHAVERSE SA: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii T Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
22/11/23 18:45 SYNTHAVERSE SA: SYNTHAVERSE SA formularz raportu kwartalnego