Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:44
kontakt
RAWLPLUG

Komunikaty

29/03/24 07:45 RAWLPLUG: RAWLPLUG
07:19 RAWLPLUG: RAWLPLUG
18/03/24 07:31 RAWLPLUG: Informacja o śmierci Przewodniczącej Rady Nadzorczej RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017)
09/01/24 15:24 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:58 RAWLPLUG: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
14:18 RAWLPLUG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
17/11/23 07:54 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/23 14:10 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.
13:57 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.
19/10/23 13:40 RAWLPLUG: Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych oraz rejestracja zmian Statutu Spółki
25/08/23 07:24 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/23 15:10 RAWLPLUG: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A.
22/06/23 14:53 RAWLPLUG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 22.06.2023 r.
14:43 RAWLPLUG: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.06.2023 r.
14:37  brak uprawnień Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję