Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 08:24
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

26/09/23 18:06  brak uprawnień Seco/Warwick szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w 2023-2026 na ok. 110 mln zł
17:51 SECO/WARWICK S.A.: Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK do roku 2026
22/09/23 22:01 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
21/09/23 11:02 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
20/09/23 16:45 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
13:49 SECO/WARWICK S.A.: Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
08/09/23 18:33 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 07:56  brak uprawnień Erste rekomenduje "kupuj" Seco/Warwick
25/07/23 14:12 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
19/07/23 15:54 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
18/07/23 17:21 SECO/WARWICK S.A.: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2022-2024 za rok obrotowy 2022
07/06/23 15:59 SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Prezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. na kolejną kadencję
15:23 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku
15:02 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 czerwca 2023 r.
13:43  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 1 zł dywidendy na akcję