Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 14:17
kontakt
SECOGROUP

Komunikaty

13/06/24 16:53 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2024 roku.
16:48 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 13 czerwca 2024 r.
13:33  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
13:27 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
16/05/24 13:53 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.
13:47 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.
06:36 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/04/24 06:50  brak uprawnień Seco/Warwick chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
24/04/24 23:59 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023
23:57 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A.
23:39 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A.
16/04/24 20:56 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o zdarzeniu mającym wpływ na skonsolidowany zysk netto za rok 2023 - utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego
02/02/24 07:46  brak uprawnień Erste podnosi cenę docelową dla akcji Seco/Warwick do 36,2 zł
15/01/24 12:26 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku przez SECO/WARWICK S.A.
14/12/23 22:05  brak uprawnień Celem w programie motywacyjnym Seco/Warwick 31,4 mln zł zysku netto w '24