Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:22
kontakt
LIBET

Komunikaty

12/07/22 17:20 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.
05/07/22 10:03 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (28 czerwca 2022).
09:00 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
28/06/22 17:21 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2022 roku.
27/06/22 16:19 LIBET S.A.: Informacja dot. zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
13/06/22 18:56 LIBET S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.
18:47 LIBET S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
01/06/22 15:06 LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku.
30/05/22 18:29 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/22 13:18 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/04/22 00:16 LIBET S.A.: LIBET S.A.
00:05 LIBET S.A.: LIBET S.A.
09/02/22 08:34 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
31/01/22 16:28 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2022
20/01/22 06:40  brak uprawnień ANALIZY2022: Wyzwaniem dla branży materiałów budowlanych będzie utrzymanie wyników przy spadku rentowności (analiza)