Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 04:18
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

28/09/22 10:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
23/09/22 07:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu półrocznego
20/09/22 16:07 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej.
15/09/22 12:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2022 roku.
09/09/22 12:18 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów dla Luftwaffe.
31/08/22 10:16 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
03/08/22 12:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
29/07/22 10:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień z sektora budowlanego.
20/07/22 12:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r.
07/07/22 11:40 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
04/07/22 14:03 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
30/06/22 09:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień z branży offshore
28/06/22 12:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Całkowita spłata wierzytelności objętych układem.
27/06/22 15:35  brak uprawnień Akcjonariusze ZBM Zremb-Chojnice zdecydowali o emisji 0,6 -1,5 mln akcji serii J
14:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.