Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:36
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

25/07/22 09:02 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę
13/07/22 17:08 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
15/06/22 12:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
14/06/22 14:40 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
11/06/22 18:38  brak uprawnień GK Immobile wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
10/06/22 23:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.
31/05/22 12:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
30/05/22 18:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:31 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
10/05/22 14:16  brak uprawnień GK Immobile chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję
14:05 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał
09/05/22 15:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
30/04/22 09:09 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy