Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 08:37
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

02/06/23 19:12  brak uprawnień GK Immobile wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
19:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02.06.2023 r.
30/05/23 17:07 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
15/05/23 17:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.06.2023 r. na wniosek Akcjonariusza o punkt dotyczący wypłaty dywidendy.
29/04/23 00:19 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 02.06.2023 r., projekty uchwał
00:09 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
00:08 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
24/04/23 11:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2022
29/03/23 13:21 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej Emitenta z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
03/02/23 14:14 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Korekta raportu Rb 3/2023: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
24/01/23 15:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:53 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-31.12 2022 r.