Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:13
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

18/07/24 13:31 WITTCHEN S.A.: Wybór biegłego rewidenta.
15/07/24 15:50 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
02/07/24 18:06  brak uprawnień Grupa Wittchen szacuje, że miała w II kw. 112,1 mln zł przychodów, więcej o 2 proc. rdr
17:47 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2024 r.
11/06/24 12:44 WITTCHEN S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
10/06/24 08:47  brak uprawnień Wittchen otworzył dwa pierwsze sklepy stacjonarne w Austrii
07/06/24 20:04 WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A.
18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A.
24/05/24 10:38  brak uprawnień Wittchen planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad 20 mln zł
23/05/24 21:34  brak uprawnień Wittchen chce poprawiać rentowność operacyjną i zwiększyć sprzedaż w 2024 roku
20:52  brak uprawnień Wyniki Wittchen w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
20:08 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 14:54 WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.
13:59 WITTCHEN S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji
13:53 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.