Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 14:49
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

18/09/23 19:51 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:48 WITTCHEN S.A.: Informacja o korekcie SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ WITTCHEN S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
15/09/23 14:32  brak uprawnień Wittchen chce pracować nad kontrolą kosztów i stabilizacją marży
14/09/23 19:58  brak uprawnień Wyniki Wittchen w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
19:47 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/23 13:58 WITTCHEN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
30/08/23 13:17 WITTCHEN S.A.: Aktualizacja informacji o wyborze firmy audytorskiej.
04/07/23 16:33  brak uprawnień Grupa Wittchen szacuje, że miała w II kw. 110,6 mln zł przychodów, wzrost o 27 proc. rdr
16:24 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2023
03/07/23 09:03  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową Wittchenu do 39,5 zł
07/06/23 16:44 WITTCHEN S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
06/06/23 11:21 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach WITTCHEN S.A.
09:59 WITTCHEN S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach WITTCHEN S.A.
05/06/23 19:52 WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 czerwca 2023 r.
17:55 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 5 czerwca 2023 r.