Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 21:59
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

21/11/22 15:56  brak uprawnień CCS SA (14/2022) Decyzja Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. o wyrażeniu zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
15:50 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
11:06  brak uprawnień CCS SA (13/2022) Uchwała zarządu o zmianie uchwały z dnia 14 listopada 2022 r. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
10:58 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uchwała zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o zmianie uchwały z dnia 14 listopada 2022 roku w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
14/11/22 13:47  brak uprawnień CCS wypłaci zaliczkę w wysokości 0,14 zł na akcję na poczet przewidywanej dywidendy za '22 r.
13:32  brak uprawnień CCS SA (12/2022) Decyzja Zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
13:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Decyzja Zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
10/11/22 14:23  brak uprawnień CCS SA (11/2022) Raport kwartalny - III kwartał 2022 r.
16/09/22 12:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy otrzymana od spółki zależnej.
12/08/22 10:07  brak uprawnień CCS SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
04/05/22 09:14  brak uprawnień CCS SA (9/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
28/04/22 15:17  brak uprawnień CCS SA (8/2022) Treść uchwał podjętych w 28 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15:13  brak uprawnień CCS SA (7/2022) Informacja w przedmiocie dywidendy.
15:08 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r.
14:59  brak uprawnień CCS wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję